Pedagogický pracovník odborný – Speciální pedagog (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brno)

Pracovní náplň: Speciální pedagog. Jednosměnný provoz. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, 601 50 Brno, zastoupená Ing. Libuší Nivnickou, ředitelkou, IČO 00101494, DIČ CZ00101494, pro účely řešení projektu „Ruku v ruce“, registrační číslo CZ.1.07/1.2.09/02.0018 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení volného pracovního místa na pozici HLAVNÍ LEKTOR (speciální pedagog).
Cílem projektu „Ruku v ruce“ je vytvoření a realizace uceleného systému vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů (zrakově, sluchově a mentálně postižení) do společnosti.
Náplň práce:
- zodpovědnost za řádný chod projektu a dodržování jeho harmonogramu
- příprava a koordinace klíčových aktivit projektu
- tvorba programů integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
skupinová práce se zdravotně postiženými dětmi
- aktivní účast na besedách, vzdělávacích lekcích a integračních programech
- podíl na přípravě a tvorbě metodického materiálu
- podíl na přípravě monitorovacích zpráv
- příprava podkladů pro činnost ICT technika
- zajištění foto a videodokumentace projektu.
Požadavky:
- ukončené magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika, případně sociálního nebo
pedagogického směru
- zkušenosti s prací s dětmi se zdravotním postižením min. 5 roků
- odborné znalosti z oblasti obecné pedagogiky, speciální pedagogiky,somatopedie
- kladný vztah ke zdravým i handicapovaným dětem
- vysoké pracovní nasazení
- samostatnost, přesnost,odpovědnost
- organizační schopnosti
- flexibilita
- pokročilá znalost práce na PC
- velmi vysoké požadavky na písemný a slovní projev
- pohotovost a kultivovanost vystupování a zevnějšku
- tvořivost, kreativita
- ochota učit se nové věci
- schopnost samostatné i týmové práce
- odolnost vůči mentální zátěži.
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.
Platové zařazení dle zák. č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 Sb., v platném znění,
třída 11 – 14 780 Kč – 22 230 Kč – dle zhodnocení praxe, úvazek 1,0.
Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2010 s možností prodloužení na období trvání
projektu: tj. do června 2012.
Předpokládaný nástup: únor – březen 2010
Náležitosti písemné přihlášky:
- Motivační dopis
- Strukturovaný životopis :
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, údaje o dosavadních zaměstnání a odborných znalostech,datum a podpis.
- Uveďte rovněž telefonní spojení, emailovou adresu a prohlášení o souhlasu s využitím osobních
údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
- Reference z předchozího zaměstnání
K přihlášce je nutno připojit doklady :
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška
úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované volné pracovní
místo.
Písemné přihlášky :
a) zasílejte poštou na adresu: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná
4, 601 50 Brno
b) osobně odevzdejte na sekretariátě Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 4. NP,
kl. 111, pondělí – pátek 8 – 15 hod.
doručení nejpozději do 19.2. 2010 včetně (POZOR! nerozhoduje datum odeslání poštou!).

Další podrobnosti o nabídce »

Sekretářka, sekretář – asistent/ka ředitele (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brno)

Pracovní náplň: asistent/ka ředitele. Jednosměnný provoz. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 601 50 Brno, Kobližná 4
přijme asistenta/ku ředitele :

Kvalifikační požadavky :
Vzdělání – min. SŠ s maturitou.
Komunikační schopnosti na vysoké úrovni.
Schopnost samostatné i týmové práce.
Výborná znalost českého jazyka slovem i písmem.
Znalost a schopnost orientace v oblasti kulturního dění.
Základní znalost cizího jazyka.
Počítačová gramotnost.
Znalost práce s informacemi.
Ochota a schopnost vzdělávat se .
Organizační schopnosti.
Zodpovědnost, spolehlivost.
Kreativita, iniciativa, flexibilita.
Odolnost vůči stresu.

Platové zařazení dle zák. č. 262/2006 Sb., a NV 564/2006 Sb., v platném znění
Třída 7 ( 10 660 – 16 070 Kč) dle vzdělání a praxe.
Úvazek 1,0.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Nástup : listopad 2009.

Náležitosti písemné přihlášky:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis.
Uveďte rovněž telefonní spojení emailovou adresu a prohlášení s souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

K přihlášce je nutno připojit doklady :
Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.

Motivační dopis a strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnání a o odborných znalostech zasílejte na adresu Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, 601 50 Brno do : 23. 10. 2009.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další podrobnosti o nabídce »

Vedoucí ekonomického útvaru – Vedoucí ekonomického oddělení (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brno)

Pracovní náplň: Vedoucí ekonomického oddělení. Jednosměnný provoz. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Brno, Kobližná 4 přijme vedoucí – vedoucího ekonomického oddělení.

Kvalifikační požadavky :
SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
účetní praxe nutná
znalost práce s PC
samostatnost
zodpovědnost
spolehlivost.

Platové zařazení dle zák. č. 262/2006 Sb., a NV č. 564/2006 Sb. v platném znění,
třída 9 (12 550 – 18 890 Kč) – třída 10 (13 620 – 20 510 Kč) – dle vzdělání a praxe,
úvazek 1,0.

Pracovní poměr na dobu neurčitou
Nástup : 1. 11. 2009 .

Náležitosti písemné přihlášky :
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu,datum a podpis.
Uveďte rovněž telefonní spojení, emailovou adresu a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

K přihlášce je nutno připojit doklady :
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.

Motivační dopis a strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech zasílejte na adresu :
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, 601 50 Brno do : 16. 10. 2009.

Další podrobnosti o nabídce »

Knihovník – knihovník/ce (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brno)

Pracovní náplň: knihovník/ce. Jednosměnný provoz. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Brno, Kobližná 4 přijme :
knihovníka – knihovnici do hudební knihovny.

Kvalifikační požadavky :
VŠ nebo SŠ vzdělání humanitního směru – obor knihovnictví nebo hudební vzdělání výhodou,
základní znalost nejméně jednoho světového jazyka,
komunikativnost,
znalost práce s PC,
technická zdatnost (zapojení audio a video techniky, ovládání přehrávačů, apod.),
dobrá orientace v hudební problematice,
schopnost práce s veřejností (také s dětmi),
kreativita,
systematičnost,
časová flexibilita,
ochota vzdělávat ,
příjemné vystupování,
morální bezúhonnost.

Nabízíme :
Příjemné prostředí v zrekonstruovaném prostředí Schrattenbachova paláce, Kobližná 4
Platové zařazení dle zák. č. 262/2006 Sb., a NV 564/2006 Sb. v platném znění,
třída 8 (11 570 – 17 400) – dle vzdělání a praxe.

Pracovní poměr na dobu určitou : do 31. 3. 2010, úvazek 1,0.
Nástup : listopad 2009 .

Motivační dopis a strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnání a o odborných znalostech zasílejte do 20. 10. 2009 na adresu :

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, personální úsek – Zora Duchačová,
Kobližná 4, 601 50 Brno nebo na email : personalni@kjm.cz.
Bližší informace : tel. 542532170 nebo email :hudebni@kjm.cz

Další podrobnosti o nabídce »

Archiváři, knihovníci a odborní pracovníci v příbuzných oborech – public relations /PR/ (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brno)

Pracovní náplň: public relations /PR/. Jednosměnný provoz. Knihovna Jiřího Mahena v Brno, příspěvková organizace, Brno, Kobližná 4
Přijme pracovníka/pracovnici na pozici PR.

Kvalifikační požadavky :
VŠ vzdělání v oboru mediální a komunikační studia nebo jiném s podobným zaměřením.
Komunikační schopnosti na vysoké úrovni.
Schopnost samostatné i týmové práce.
Výborná znalost českého jazyka slovem i písmem.
Znalost a schopnost orientace v oblasti kulturního dění.
Základní znalost cizího jazyka.
Vyšší počítačová gramotnost.
Znalost práce s informacemi.
Ochota a schopnost vzdělávat se dobrý zdravotní stav.
Odolnost vůči stresu.
Organizační schopnosti.
Samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost.
Kreativita, iniciativa, flexibilita.

Platové zařazení třída 10, úvazek 1,0.

Pracovní poměr na dobu určitou : zástup za rodičovskou dovolenou.

Nástup : 1. 11. 2009.

Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech zasílejte na adresu Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, 601 50 Brno nebo na personalni@kjm.cz do :

Náležitosti písemné přihlášky : jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, mailovou adresu a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
K přihlášce je nutno připojit doklady :
Strukturovaný životopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další podrobnosti o nabídce »